Hakkımızda

İş sağlığı ve Güvenliği konusu, işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden dolayı sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünü şeklinde tanımlanabilir.

Genel anlamda iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının amaçlarını, çalışanları korumak, üretim güvenliğini sağlamak ve işletme güvenliğini sağlamak şeklinde özetleyebiliriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu son yıllarda ülkemizde oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Özellikle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personel (İş güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi v.b.) istihdamı zorunlu hale getirilmiştir. Yapılan bu yasal düzenlemeler ile ülkemizde bu konuda yetişmiş eleman sayısının azlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği alanını oldukça ihtiyaç duyulan ve aranılan bir bilim dalı haline getirmiştir.

Örgün eğitim programları tarafından lisans düzeyinde verilen eğitimler, yukarıda belirtilen sorumlulukların yerine getirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, açılmış "İş Sağlığı ve Güvenliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı", çeşitli fakültelerden mezun olan çalışanlara, yukarıda belirtilen konuları içeren dersler vererek mezunların ihtiyaç duyduğu eksiklikleri tamamlayarak piyasaya nitelikli eleman yetiştirme amacını taşımaktadır. Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurumu sürekli bilgi yenileme kapsamında, piyasada çalışan lisans mezunlarının kendilerini yenilemeleri ve mesleki bilgilerini arttırarak piyasanın ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla mesai saatleri dışında lisansüstü programların açılmasını teşvik etmektedir.

Programı başarı ile tamamlayanlar “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK”in Madde 8.b.2 gereği  “İş Güvenliği Uzmanı” (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda girmeye hak kazanmaktadırlar.

Sıkça Sorulan Sorular
Dönem Projeleri (Resim)
Yukarı Çık